Формуляр за участие в конкурса #Аз обичам данните

Определяне на проблема (какво?) - до 200 думи

Какъв е проблемът? Какъв би бил резултатът, ако идеята се реализира?

Въздействие (защо?) до - 200 думи

Какво ще се промени – за общинските служители, за гражданите, за бизнеса и др.?

Готовност (как и кога?) - до 200 думи

Какво е необходимо, за да се реализира?

Разпространение - до 200 думи

Може ли Вашата идея да се внедри в съществуващите процеси на СО?

Данни - до 100 думи

Какви са наличните общински данни за Вашата идея? В какъв формат са?

Подател

Име

Длъжност

Отдел

Дирекция

Направление

Имейл адрес

Телефон