#Аз обичам данните

Конкурс за идеи за използване на общински данни

Само за служители на Столична община, районните администрации и общинските предприятия

Награден фонд: 800 лева

1.Правила за участие

Цел: Сдружение „НПО Линкс“ и Програма „Европа“ организират конкурс за идеи за използване на общински данни.

Времетраене на конкурса: от 00.00 ч на 05.10.2018 г. до 12.00 ч на 15.10.2018 г.

Награден фонд: 800 лева

2. Организатор и администратор

НПО Линкс, София ул. Граф Игнатиев 40А
За въпроси: Теодора Гандова - teodora@ngolinks.eu

За повече информация и примери за използване на данни:
Отворени данни от външно оценяване след 7-ми клас
http://opendata.ngolinks.eu/

3. Дати и времетраене

Период за представяне на идеите: 00.00 ч на 05.10.2018 г. до 12.00 ч на 15.10.2018 г.

Обявяване на победителите: 17.00 ч на 20.10.2018 г. Новото кино Култура,

4. Допустимост

Конкурсът е отворен само за:

  • служители на СО, районните администрации и общинските предприятия
  • служителите могат да участват индивидуално или в екип

Конкурсът не е отворен за участници, свързани с журито и организатора.

5. Изисквания

Участниците трябва: да изпратят идеите си, като попълнят формуляра за участие до 12.00 ч на 15.10.2018 г.

6. Журиране

Всички допустими идеи ще бъдат оценени от жури в състав от 5 (пет) члена.

Журито ще присъди награда на база следните критерии:

  • Иновативност: използване на данните за нов поглед към общинските услуги и нуждите, които обслужват.
  • Обществен ефект: прилагат този нов поглед, за да да оказват положително въздействие върху живота на столичани.
  • Ефективност: помага на дирекциите да работят по-добре, като използват източниците на данни, за да постигат по-добри резултати.

7. Награда

Ще бъде присъден награден фонд в размер 800 лева.